O Nas

 

Mam na imię Angelika i jestem założycielką Strefy handlowca, organizacji szkoleniowej, której misją i zadaniem jest zapewnić firmom realne zwiększenie przychodu ze sprzedaży ich produktów i usług.

Idea działań rozwojowych Strefy handlowca jest efektem wielu lat mojej pracy w działach handlowych i personalnych, a także na stanowiskach managerskich ściśle związanych ze sprzedażą.

Po wielu szkoleniach, w których uczestniczyłam i które sama przeprowadziłam doszłam do kilku wniosków, których finalnym rezultatem jest to, że wiele z nich nie ma realnego przełożenia na poprawę i zwiększenie wyników sprzedażowych. Co więcej, motywacja pracowników w trakcie i tuż po szkoleniu była wysoka, ale równie szybko, jak się pojawiła w chwili rozpoczęcia warsztatów, spadła niedługo po ich zakończeniu. Dodatkowo wiedza i umiejętności wypracowane na szkoleniu w niewielkim stopniu były wykorzystywane na stanowiskach pracy. Po kilkunastu dniach handlowcy i ich managerowie, gdy kurtyna fascynacji opadła wracali do starych, utartych i nie zawsze skutecznych schematów.

Co w takim razie zrobić, aby pracownicy osiągali wysokie wyniki w sprzedaży, byli zmotywowani do działania, a do tego posiadali niezbędne kompetencje handlowe? Wystarczy umiejętnie poprowadzić ich przez proces rozwoju, dbając o ich zasoby, naturalne predyspozycje i opierając nowe umiejętności o zdobyte wcześniej doświadczenia i wyciągnięte z nich wnioski. Kluczem do sukcesu jest bezpośrednie przełożenie zdobywanych kompetencji, mocno zakotwiczonych w branży i realiach pracownika, na praktykę, jeszcze w czasie trwania projektu szkoleniowego, aby moderować kluczowe umiejętności i pozwolić handlowcom na programowanie nowych, korzystnych zachowań. Dzięki temu pracownicy zdobywają rzeczywiste doświadczenia transformując i nadpisując stare rozwiązania, co za tym idzie są efektywniejsi, skuteczniejsi, bardziej wydajni, a to właśnie przekłada się na wyniki sprzedażowe i motywację pracowników.

W tym wszystkim pomogę JA! Trener i coach z ponad 10-letnim, usłanym kilkudziesięcioma wybitnymi sukcesami i kilkoma uczącymi
porażkami, doświadczeniem na stanowiskach handlowych, managerskich i trenerskich, zawsze w sprzedaży i dla sprzedaży.

Zapraszam do kontaktu, porozmawiamy na temat procesu sprzedaży w firmie i znajdziemy rozwiązanie, które przyniesie ZWIĘKSZENIE ZYSKÓW ze sprzedaży.

Angelika Kajrys

Porozmawiajmy!