Coaching

 

To narzędzie do pracy indywidualnej oraz z zespołami. Dzięki sesji coachingowej uczestnik uruchamia kreatywność w obszarze działania wokół swojego celu, dylematu lub tematu, nad którym aktualnie pracuje.

Coaching, w odróżnieniu od wielu innych metod rozwoju, nie daje gotowych rozwiązań, a prowokuje do samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, korzystania z swoich zasobów i poszukiwania nowych rozwiązań, które uczestnik zweryfikuje w trakcie procesu i podejmie takie działania, które będą dla niego najbardziej korzystne.

Coach podczas sesji zadaje uczestnikowi odpowiednie pytania, prowadząc go w ten sposób przez weryfikację własnych barier i blokad, przekonań, nawyków, które dotychczas utrudniały mu pracę.

Coaching pozwala rozwinąć samoświadomość swoich możliwości i ograniczeń, wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości, przyjrzeć się swoim postawą w różnych rolach, popatrzeć na siebie i swoje umiejętności z zupełnie innej perspektywy, co otwiera uczestnika na dalszy rozwój osobisty i zawodowy, a przede wszystkim daje nową motywację, wewnętrzną i silną, do zdobywania kolejnych szczytów w swojej karierze.

Coaching zespołowy wykorzystuje się do pracy z grupą, która na przykład jest w jakimś kryzysie, ma problem ze współpracą. Sesja zespołowa prowadzi do zdiagnozowania problemu, zlokalizowania jego ogniska oraz przepracowania go wykorzystując m.in. elementy zarządzania konfliktem