Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Strefy Handlowca

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z strony: https://strefahandlowca.pl/ (zwany dalej „Strona”).

Strefa handlowca szanuje prawo do prywatności Odwiedzających stronę www.strefahandlowca.pl

W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Odwiedzających przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Odwiedzającemu poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

1.       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2.       Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3.       Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze Strony jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Strony mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Odwiedzającym bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Strony zintegrowanej z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 

I. Administrator Danych Osobowych

·         Administratorem danych dotyczących Odwiedzających gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest:

Angelika Kajrys, NIP: 8822043749, ul. Kościelna ¾, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel. 793612399, e-mail: sh.kajrys@gmail.com

 

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze Strony przez Odwiedzających przechowujemy jedynie informacje przekazane do nas poprzez wypełnienie formularza przez stronę internetową, w zakładce kontakt.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

1.       zarządzania Serwisem;

2.       stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

3.       badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku, gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Odwiedzający w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

·         imię i nazwisko;

·         adres poczty elektronicznej (adres e-mail);

·         numer telefonu;

·         adres i nazwa firmy;

·         treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. Uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących szkolenia)

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Odwiedzającego mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb Odwiedzającego oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Odwiedzającego.

Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Prawa Użytkownika

Odwiedzający w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

·         dostępu do danych;

·         sprostowania danych;

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Angelika Kajrys

IV. Wykorzystanie plików Cookies

Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

1.       Ułatwienia Odwiedzającemu korzystania ze Strony podczas jej przeglądania;

2.       Późniejszego skojarzenia Odwiedzającego w przypadku ponownego połączenia Strony z urządzeniem, na którym zostały zapisane;

3.       Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Odwiedzający Stronę korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.       Dostosowania zawartości Strony do określonych preferencji Odwiedzającego oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Odwiedzającego;

W ramach Strony wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

·         „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

·         „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego;

·         „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

·         „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony;

·         „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Odwiedzającego;

·         „własne” – zamieszczane przez Stronę;

·         „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Strona;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Odwiedzającego Stronę i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Odwiedzającego. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Odwiedzającego. Odwiedzający powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Odwiedzającego. Odwiedzający Stronę mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Odwiedzającego przeglądarki internetowej.

Jeśli Odwiedzający nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Odwiedzającego może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony.